Iki 2017 m. liepos 1 d. didelės įmonės privalo atlikti energijos vartojimo auditą ir pateikti ataskaitą

energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas

Informuojame, kad 2017 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras priėmė naują įsakymą Nr.1-46 „DĖL ĮMONIŲ, KURIOS NĖRA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (toliau – Aprašas). Apraše nustatyta, kad įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, įgyvendinusios arba įgyvendinančios nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą VĮ Energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti informaciją, nurodytą šio Aprašo 24.1 papunktyje, ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d.

UAB „Naujoji šiluma“ darbuotojai yra sertifikuoti ir turi teisę atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą. Taip pat turi didelę patirtį rengiant paraiškas  LVPA paramai gauti.

Norėdami pasikonsultuoti ar gauti daugiau informacijos prašome susisiekti el.paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt  arba teirautis telefonu +370 687 59603.

Energijos vartojimo auditą privaloma pateikti VĮ Energetikos agentūrai iki 2017 m. liepos 1 d. todėl skubėkite kreiptis dėl audito el.paštu ar telefonu, nes galime atlikti tik ribotą auditų skaičių iki nurodyto termino.

 

 

Related Posts