2018 M. BIRŽELIO 1 D. PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ Nr.2

UAB „Naujoji šiluma“ siūlo Jums parengti paraišką, investicijų projektą kartu su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiavimais bei kitus reikiamus dokumentus projekto finansavimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Bendras kvietimo biudžetas 7 173 000 Eur., didžiausia finansavimo suma vienam projektui – 2200 000 Eur.

Paraiškų teikimas: Paraiškos per DMS turi būti pateiktos viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūra iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. 16:00 val.

Tinkami pareiškėjai: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

Kvietimo tinkamos išlaidos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse,. pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Dėl konsultacijų ar išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt arba teirautis telefonu: +370 687 59603.