Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos

Europos Sąjunga

UAB ,,Naujoji šiluma“ kviečia Jus susitikti ir aptarti galimybes gauti paramą Jūsų vizijos įgyvendinimui.

Paramos tikslas – skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus.