Apie mus paveiksl4lis
Apie Mus antras paveikslėlis

Mes dabar

Nuo 2001 m. vykdome veiklą energetikos srityje – finansuojame ir įgyvendiname energetikos projektus nuo idėjos „iki rakto“, kurie apima biokuru ir gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių, taip pat kogeneracinių jėgainių statybą, sąvartynų biodujų surinkimo sistemų bei biodujų gamybos jėgainių statybą ir kt.

Pasitelkdami inžinerinius įgūdžius bei ilgametę darbo patirtį  savo klientams  siūlome  pažangius inžinerijos sprendimus ir technologijas.

Atliekame energetikos objektų statybos, rekonstravimo, statybos procesų valdymo, statybų techninės priežiūros ir energetikos įrenginių eksploatavimo darbus.

Rengiame galimybių studijas, investicinius projektus, energijos vartojimo auditus, pirkimo dokumentus, paraiškas bei kitus dokumentus, privalomus gauti finansinę paramą pagal APVA, LVPA ir NMA administruojamas priemones, bei vykdome projektų administravimą.

Net 99 % mūsų įmonės specialistų parengtų projektų paraiškų gauti finansavimą buvo įvertintos palankiai ir paramą administruojančios  institucijos joms skyrė finansinę paramą.

Tiekiame  austrų, danų, čekų, italų, vokiečių ir kitų užsienio šalių gamintojų biokuro katilus,  kuro padavimo įrangą, ekonomaizerius, biodujų gamybos  ir kitą įrangą.

Gaminame iš šiaudų, šieno, grūdų valymo atliekų, rapsų ir kitos augalinės kilmės žaliavos granules ir parduodame jas Lietuvos bei užsienio rinkose.

Dinamiška rinka ir sparti technologijų pažanga mus skatina  nuolat ieškoti naujų verslo sprendimų, technologijų ir, atsižvelgiant į klientų poreikius, taikyti inovatyvius sprendimus bei plėsti teikiamų paslaugų spektrą.

„Naujoji šiluma“ grupės įmonės taip pat vykdo veiklą ir šiose srityse:

  • UAB „Ekoresursai“ ir UAB „Energijos parkas“ iš biodujų gamina šilumos ir elektros energiją.

Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015 , darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema LST 1977:2007 (BS  OHSAS18001:2007) (Sertifikatas) bei aplinkos vadybos sistema ISO 14001:2015 (Sertifikatas). Taip pat bendrovės vadovybės patvirtinta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika (Kokybės politika).

Naujoji siluma 104_of_Siegel_TIC.                                         Naujoji siluma 100_of_Siegel_TIC.                                       Naujoji siluma116_of_Siegel_TIC.

Ruošiatės pradėti energetikos projektą? Mes galime Jums padėti projektą įgyvendinti arba finansuoti!

Istorija

UAB „Naujoji šiluma“ – finansinė-techninė bendrovė, įsteigta 2001 metais. Jos steigėjai yra privatus Suomijos investicijų fondas Private Energy Market Fund L.P. ir bendrovė UAB „Šilumos ūkio servisas“.

Private Energy Market Fund L.P. – privataus kapitalo fondas, įkurtas 1999 metų lapkričio mėnesį su 26 mln. eurų įstatiniu kapitalu. Fondo investicijų kryptys apima investicijas į kogeneracinių jėgainių, alternatyvių energijos išteklių diegimą, energijos efektyvumo didinimo ir taupymo įmonių (ESCO) veiklą.

UAB „Šilumos ūkio servisas“ – neprivataus kapitalo bendrovė, įkurta 1997 metų birželio mėnesį, reorganizuojant AB „Lietuvos energija“. Bendrovė teikia konsultacines-technines paslaugas šilumos ūkio srityje.

UAB „Naujoji šiluma“ įsteigė šias antrines įmones:

  • 2002 metais – UAB „Ekoresursai“.
  • 2006 metais – UAB „Energijos parkas“.

Vertybės

Kokybė ir įsipareigojimai

Įsipareigojame klientams ir sau patiems dirbti kokybiškai, prisiimame atsakomybę už rezultatus, su pagarba žvelgiame į klientą, savo darbą ir komandą, su kuria dirbame. Mes suvokiame savo atsakomybę už atliekamą darbą ir asmeninį indėlį į bendrus rezultatus.

Inovacijų taikymas

Technologijų vystymasis mus skatina nuolat tobulėti  ir žengti koja kojon kartu su vis tobulėjančiomis naujovėmis. Siekiame būti pažangių technologijų taikymo lyderiai, sėkmingai įgyvendinti klientų poreikius ir lūkesčius atitinkančius arba netgi pranokstančius projektus.

Augimas

Dirbame tikėdami įmonės sėkme ir kasmet pasiekiamais geresniais rezultatais. Mums svarbus darbuotojų žinių gerinimas, kompetencijos kėlimas, visapusiškas tobulėjimas bei vidinė branda. Siekiame nestovėti vietoje, nuolat tobulėti ir ieškoti naujų verslo plėtros galimybių.

Our Team

Meet The Team

Amanda Seyfried

Head of Innovation

Ethan Thomas

Customer Relations

Donald Simpson

Head of Operations

Jeff Green

Managing Director