UAB „Naujoji šiluma“ įgyvendino projektą „UAB „Naujoji šiluma“ inovatyvių valdymo sistemų diegimas“

UAB „Naujoji šiluma“ įgyvendino projektą „UAB „Naujoji šiluma“ inovatyvių valdymo sistemų diegimas“

2017 metais UAB „Naujoji šiluma“ įgyvendino projektą „UAB „Naujoji šiluma“ inovatyvių valdymo sistemų diegimas“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0051) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Projekto įgyvendinimas finansuojamas iš nuosavų ir Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Projekto tikslas – padidinti įmonės konkurencingumą, didinant darbo našumą.

Projekto rezultatas – įdiegti 2 (du) tarptautiniu lygiu pripažįstami standartai: kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015 ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema LST 1977:2007 (BS  OHSAS18001:2007).

Įdiegtos sertifikuotos valdymo sistemos užtikrins įmonėje vykdomų veiklų:

  • pramonės ir energetikos objektų statybos projektų valdymo;
  • projektavimo;
  • statybos – montavimo darbų;
  • energetikos objektų eksploatavimo ir paleidimo – derinimo darbų;
  • įrenginių tiekimo;
  • energijos vartojimo audito ir konsultavimo paslaugų. 

procesų nuoseklumą, efektyvumą ir veiksmingumą, kokybę, pašalins ar kiek įmanoma sumažins  rizikas darbuotojų saugos ir sveikatos srityse bei užtikrins sklandžią verslo plėtrą ir konkurencingumą. Taip pat  sudarys didesnes galimybes įgyvendinti klientų poreikius dirbant su nestandartiniais sprendimais bei sustiprinti klientų pasitenkinimą.  

LST EN ISO 9001:2015 ir LST 1977:2007 (BS  OHSAS18001:2007) Sertifikatas PDF ikonėlė