Katilinių statyba ir modernizavimas

Statome naujas biokuru: medienos skiedra, pjuvenomis, šiaudų ir medienos granulėmis kūrenamas katilines bei atliekame esamų katilinių modernizaciją, įrengiant vandens šildymo katilus iki 20 MW galios ir garo katilus iki 30t/h galios.

Klientui siūlome visą paslaugų kompleksą nuo galimybių studijos ir dokumentų paramai gauti parengimo iki katilinės statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo („iki rakto“). Taip pat teikiame  pastatytų katilinių eksploatacijos paslaugas.

Esame Justsen Energetiknik A/S (Danija), CAT fire Service & Trading s.r.o (Čekija), OPOP spol s.r.o (Čekija), Thermostahl Poland Sp.z.o.o (Lenkija) katilų gamintojų įgaliotieji atstovai bei bendradarbiaujame su kitais Lietuvos ir užsienio šalių katilų ir kitos įrangos gamintojais, todėl esame nepriklausomi nuo vieno įrangos tiekėjo ir galime  parinkti reikiamą katilinės įrangą ir techninius sprendimus, atsižvelgiant į kliento poreikius: planuojamą naudoti kuro rūšį ir kuro tiekimo galimybes, šilumos energijos poreikį ir termofikacinio vandens ar garo charakteristikas, esamas katilinės ir kuro sandėliavimo patalpas ir galimybes statyti naujas, gaunamą ekonominę naudą,  finansines galimybes ir kt..

UAB „Naujoji šiluma“  ir jos dukterinių įmonių  įrengtų katilinių galia svyruoja nuo mažų, namų ūkiams skirtų katilinių,  iki  didelės galios rajoninių ar komercinės paskirties katilinių.

Atliekame  laiko ir finansiniu atžvilgiu optimalių konteinerinių katilinių įrengimo darbus. Šio tipo katilinės paprastai įrengiamos visuomeninių, administracinių, pramoninių ir buitinių statinių šildymo ir karšto vandens poreikiams tenkinti. Racionaliausia autonomines konteinerines katilines įrengti statiniams, kurių šildomas plotas yra nuo 200m2 iki 3000m2.

Šio tipo katilinės įrengiamos kartu su kuro talpa ir automatine kuro padavimo sistema.

Konteinerinės katilinės privalumai:

 • pilnai automatizuota, veikianti be nuolatinio eksploatuojančio personalo;
 • aukštas naudingumo koeficientas;
 • kompaktiška, estetiškai tvarkinga ir saugi šalia esančių žmonių atžvilgiu;
 • lengvai transportuojama ir pastatoma kitoje vietoje;
 • ekologiška aplinkos atžvilgiu.
 • Konteinerinėje katilinėje sumontuojami vandens šildymo katilai ir kita įranga, kad šilumos gamybos ir tiekimo technologinis procesas vyktų be nuolatinio eksploatuojančio personalo.

Mes siūlome įrengti konteinerines katilines, kūrenamas biokuru – medienos granulėmis ir agrogranulėmis, medienos skiedra.

Taikydami pažangias technologijas specializuojamės  kogeneracinių jėgainių,  vienu metu gaminančių šilumą ir elektros energiją, diegimo srityje. Šis energijos gamybos būdas yra efektyvesnis ir ekonomiškai naudingesnis. Tuo pačiu mažiau teršiama aplinka nei šilumos ir elektros energiją gaminant  atskirai.

Klientui galime pasiūlyti visą paslaugų paketą – nuo energijos poreikių analizės bei įrenginio galingumo ir tipo parinkimo iki projekto įgyvendinimo finansavimo ir aptarnavimo bei kapitalinio remonto paslaugų. Kogeneracinių įrenginių galingumas nuo 5 kW iki 10 MW, naudojamos kuro rūšys – gamtinės dujos, suskystintos dujos, biodujos, dyzelinis kuras.

Dažniausiai naudojami kogeneraciniai įrenginiai su stūmokliniais varikliais. Jų galingumas gali būti nuo 5 kW iki 1 MW. Kogeneracinių įrenginių efektyvumas 85–92% . Kuras – gamtinės dujos, biodujos, suskystintos dujos ir skystas kuras.

Kogeneracijos privalumai:

 • Didelis kuro naudojimo efektyvumas;
 • Mažesni energijos nuostoliai tiekimo tinkluose, kadangi kogeneraciniai įrenginiai statomi arti energijos vartotojų;
 • Mažesnės sąnaudos nei atskirai gaminant elektrą ir šilumą;
 • Nedidelės eksploatavimo sąnaudos;
 • Nesudėtinga eksploatacija ir valdymas;
 • Platus įrengimų galios spektras (nuo 5 kW);
 • Galimybės dirbti daliniu apkrovimu (nuo 30% iki 100%), nesumažinant efektyvumo;
 • Galimos trys produkcijos rūšys – elektra, šiluma, vėsinimas;
 • Mažesnė atmosferos tarša;
 • Trumpas investicijų atsipirkimo laikas.

Atliekame gamykliškai izoliuotų (bekanalių) šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų projektavimo bei statybos darbus, vykdome šių darbų techninę priežiūrą.

Taip pat atliekame pastatų šilumos punktų bei šildymo sistemų modernizavimo darbus.

Įgyvendinti projektai

Kairių sąvartynas

Lapių sąvartynas