Justsen Energiteknik A/S biokuro katilai

 

JustsenBiokuro katilai ir jų sistemos sertifikuotos (CE) pagal Europos paralamento PED 97/23/EC direktyvą

JUSTSEN vandens šildymo katilai gaminami šių pagrindinių parametrų:

 • Galia: 300 kW -70000 kW.
 • Slėgis: 4-16 bar.
 • Temperatūra: 110 -160oC
 • Kuras: visų rūšių sausas ir šlapias (nuo 7 iki 60 proc. drėgnumo) biokuras:
 • Medienos kilmės kuras: medienos skiedra, pjuvenos, kitos miško valymo ir medžio apdirbimo pramonės atliekos, mediena supresuota į granules.
 • Žemės ūkio augalinės kilmės medžiagų kuras: šiaudai, daugiametės žolės ir energetiniai augalai supresuoti į granules, grūdų valymo atliekos, smulkinti šiaudai.
 • Kuro durpės.

Kiekviena Justsen Energiteknik A/S sukurta katilinė yra unikali. Gebėjimas būti lankstiems kliento atžvilgiu yra išskirtinis Justsen Energiteknik A/S bruožas. Kiekvieną kartą tam tikri standartizuoti, laiko patikrinti, patikimi techniniai sprendimai yra individualiai pritaikomi maksimaliam kliento poreikių tenkinimui.

Atsižvelgiant į klientų poreikius nuo 2011 metų taip pat yra gaminami ir standartizuoti vandens šildymo katilai ARGUS Flex nuo 300 kW iki 5500 kW galios.

Vandens šildymo katilai ARGUS Flex yra gaminami 3 modelių:

 1. ARGUS Flex PURE – medienos granulių deginimui;
 2. ARGUS Flex Ceramic – medienos skiedros deginimui (išėmus iš pakuros reflektorines keramikines plokštes galima deginti ir sausą kurą);
 3. ARGUS Flex Straw – smulkintų šiaudų, šiaudų granulių deginimui (įdėjus į pakurą reflektorines keramikines plokštes galima deginti ir drėgną kurą).

Vandens šildymo katilai ARGUS Flex yra horizontalūs, dūmavamzdžio tipo, trijų eigų iki 4400 kW galios ir penkių eigų nuo 5000 kW iki 5500 kW galios. JUSTSEN vandens šildymo katilai nuo 1500 kW iki 20000 kW gali būti gaminami horizontalūs arba vertikalūs.

Katilų techninės charakteristikos

Daugiau kaip per penkiasdešimt veiklos metų (veikia nuo 1960 m.) „Justsen Energiteknik“ A/S, nuolat vystydama naujas technologijas bei diegdama inovatyvius sprendimus, siekiant patenkinti klientų poreikius (pastatyta virš 2500 katilų visose pasaulio šalyse), sukūrė vandens šildymo ir garo katilus su unikalia judančio ardyno pakuros konstrukcija, kurią sudaro vandeniu aušinamas ardynas ir vandeniu aušinamas  pakuros korpusas bei kuro padavimo žiotys.  Visi įmonės gaminami katilai  pasižymi ne tik labai aukšta kokybe bei dideliu efektyvumu, bet ir unikaliais techniniais sprendimais, leidžiančiais šilumos gamybai naudoti įvairių rūšių kietąjį biokurą su skirtingomis fizinėmis savybėmis (drėgnumu, tankiu, peleningumu ir šilumingumu), įskaitant ir kurą, kurio deginimo metu išskiria chloras bei šarmai,  ypač kenkiantys įprastos konstrukcijos katilams/pakuroms  ir išvengti žemos lydymosi temperatūros  bei pelenų šlakavimosi problemos. Šio tipo pakurose taip pat galima naudoti įvairaus drėgnio biokurą  nekeičiant/ nerekonstruojant pakuros – įprastai sauso (iki 25-30% drėgnio) ir šlapio (nuo 30% iki 60% drėgnio) kieto kuro deginimui naudojamos dvi skirtingos pakurų konstrukcijos. „Justsen Energiteknik“ A/S sukurta ta pati technologija naudojama visų rūšių ir drėgnio kietajam kurui:  pagal poreikį, jei neužtenka pakuros darbo temperatūros reguliavimui keisti vandens cirkuliaciją ir paduodamo degimui oro temperatūrą, yra pasirenkamas/keičiamas pakuros reflektorinių keramikinių plokščių kiekis. Pakuros darbo temperatūra reguliuojama 750-1050o C. Jei temperatūra pakuroje bus per žema, tai atsiras problemų su dujinių produktų sudegimu ir  su dujomis (dūmais) į atmosferą bus išmetamas didesnis CO kiekis.  Per aukšta temperatūra sukels problemas dėl NOx, šlakų formavimosi ir bendras problemas dėl įrangos ilgaamžiškumo.

ARDYNO KONSTRUKCIJA: Ardynas susideda iš nejudančių ir judančių ardelių išsidėsčiusių horizontaliais laipteliais. Paprastai ardynas montuojamas su 16o nuolydžiu. Karščiui atsparios nejudančios  ardelės, kurių lydinyje yra 26 % chromo, yra suklotos ant 5 vandeniu aušinamų atraminių vamzdžių, kurių diametras 42/36 ir  pagamintų iš  plieno 35.5. Nešantys vamzdžiai yra suvirinti su ardyno šoninėmis sienelėmis abiejose pusėse. Šoninės sienelės susideda iš dvigubų katilo sienelių, pagamintų kaip katilo konstrukcija su cirkuliuojančiu vandeniu tarp sienelių. Pačios sienelės yra pagamintos iš 6-8 mm katilams skirto plieno. Judančios ardelės yra naudojamos tik biokuro perstūmimui ardynu žemyn.

Ardyne yra 3 skirtingos ardelių  juostos:

 • Fiksuota juosta
 • Fiksuota įėjimo juosta
 • Judančių ardelių juosta
 • Fiksuotų ardelių juosta:
 • L x W x H: 430x100x80 mm
 • Juostos storis:18 mm
 • Svoris – 6,5 kg.

Judančių ardelių juosta:

 • L x W: 450×100 mm
 • Juostos storis:18 mm
 • Svoris – 6 kg.

Temperatūrinio išsiplėtimo kompensavimui ardelių juostos yra išdėstytos su 1,6 mm tarpu tarp juostų.

DEGIMO ORAS: Biokuro degimo pašildytas oras yra paduodamas kaip pirminis po ardynu ir kaip antrinis virš ardyno. Pirminis oras atlieka ir ardelių aušinimo fukciją. Kiekviena nejudanti ardelė yra išlieta su pirminio oro praėjimo 6-8 mm skersmens skylėmis, ardelėms įkaitus ir susiglaudus pirminis oras per ardelių skyles labai tiksliai paskirstomas po visą ardyno degimo zoną. Tai leidžia tiksliai reguliuoti degimui reikalingo oro kiekį, užtikrina ardelių aušinimą ir svarbiausia – kokybišką bet kokio biokuro sudeginimą visame ardyno plote, o tai savo ruožtu garantuoja ir ypač mažą taršą.

ARDYNO PAVIRŠIAUS PADALINIMAS: Ardyno maksimalus plotis 1500 mm (15 vnt. ardelių eilėje) be atraminės konstrukcijos, kuri apsaugo ardyną nuo nukrypimų ir išlinkimo. Ardynai kurių plotis virš 1500 mm turi atraminę/es konstrukciją/as. Ardynas išilgai yra padalinamass į 2 ar 3 nepralaidžias orui zonas, o tai reiškia, kad ardynams kurių plotis daugiau nei 1, 5 m gali būti iki 6 atskirų oro zonų. Šis padalinimas leidžia užtikrinti tinkamą oro padavimo kiekį kiekvienai degimo zonai individualiai.

HIDRAULINIS ARDYNO JUDĖJIMAS: Ardelių judinimas yra vykdomas hidraulinių cilindrų pagalba. Ardelių pastūmimo ilgis gali kisti tarp 0-200 mm. priklausomai nuo katilo apkrovimo ir degimo parametrų. Kiekvienas cilindras judina arba vieną arba dvi ardelių eiles. Tai užtikrina tolygų biokuro perstūmimą ardyno zonomis ir skirtingais greičiais kiekvienoje ardyno zonoje (biokuro džiovinimo, dujofikavimo, degimo, pelenų) atskirai, tylų ir patikimą ardyno darbą. Net ir sugedus keletui cilindrų katilas galės dirbti ir bus garantuotas biokuro perstūmimas ardynu ir kokybiškas jo sudegimas. Hidraulinė stotis yra nuolatos reguliuojama valdymo sistemos pagalba ir galia reguliuojama tarp 0 ir 100 proc.

KATILO ŠILUMOKAIČIO VALYMAS: visi  katilai komplektuojami su kompresorine automatine šilumokaičio valymo suspaustu oru sistema (suspausto oro kompresorius įeina į komplektą. Ši valymo sistema leidžia eksploatuoti katilą ištisą šildymo sezoną be stabdymų.

PELENŲ ŠALINIMO SISTEMA: sudegusio kuro pelenai šalinami automatizuotai hermetiniu sausu būdu sraigtinių transporterių pagalba į sandarius pelenų konteinerius.

KATILO DARBO IR O2 VALDYMAS: biokuro degimo proceso valdymas pilnai automatizuotas ir moduliacinis nuo 10% iki 100% katilo našumo. Išeinančiuose dūmuose palaikomas ne didesnis kaip 7 proc. O2 kiekis. Tai leidžia garantuoti ypač efektyvų biokuro sudeginimą ir mažą aplinkos taršą. Katilo darbo valdymo sistema komplektuoja su dviem stebėjimo video kameromis.

KATILINĖS VALDYMAS: pilnai automatizuota, be pastoviai budinčio personalo, su katilinės darbo duomenų perdavimu į mobilų telefoną, stebima ir valdoma nuotoliniu būdu-internetu.

 Vandeniu aušinamos pakuros privalumai:

 • Ilgaamžis ir patikimas ardyno darbas.
 • Ypač tikslus biokuro degimo proceso reguliavimas ir maža tarša (nereikia investuoti į brangius kietųjų dalelių elektrostatinių ar rangovinius filtrus).
 • Lengva priežiūra ir techninis aptarnavimas – pakanka 7 dienų per metus katilo aptarnavimui.
 • Lankstus pirminio oro padavimo pasirikimas atskiroms degimo zonoms leidžia taupyti elektrą ir optimizuoti oro kiekius.
 • Ardyno judėjimo greitis gali būti keičiamas atskiroms sekcijoms, taip užtikrinant optimalų įvairaus biokuro degimą.
 • Degimas vyksta tik ant nejudančių ardelių – tikslus pirminio oro paskirstymas, patikima konstrukcija.
 • Biokuras į pakurą paduodamas visu ardyno plotu: dviejų sraigtų arba hidraulinė pastūma su priešgaisrine sklende ir vandeniu aušinamomis žiotimis garantuoja tolygų kuro pasiskleidimą ardyno plote ir galimybę katilui dirbti ypač mažo ( iki 10 %) apkrovimo rėžimu.
 • Pakuros reflektorinių keramikinių plokščių kiekis lengvai keičiamas ir suteikia galimybę naudoti ne tik įvairaus drėgnio biokurą, bet ir kurą, kuris degimo metu išskiria agresyvų chlorą, ypač kenkiantį įprastos konstrukcijos katilams / pakuroms.
 • Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai atitinka išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas.

Remiantis ilgamete „Justsen Energiteknik“ A/S  darbo kultūra ir patirtimi pagaminti kietojo biokuro katilai pasižymi ne tik aukščiau minėtomis savybėmis, ilgaamžiškumu bei patikimumu, bet ir galimybėmis sumažinti biokuro kainos augimo riziką, naudojant šilumos gamybai įvairių rūšių kietą biokurą.