Konteinerinės katilinės

Konteinerinės katilinės, skirtos įvairių rūšių biokuro deginimui

Pilnai automatizuota konteinerinė katilinė, atsižvelgiant į joje įrengiamų katilų galią bei naudojamo kuro rūšį ir kuro sandėlio dydį, yra statoma iš vieno ar dviejų sujungtų modulių.  Konteinerinės katilinės patalpose yra sumontuojami katilai, degiklis/pakura, ekonomaizeris ir visa kita šilumos gamybai reikalinga įranga, atitinkanti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Biokuro sandėlio patalpoje yra montuojama kuro sandėlio platforma su hidrauline grandikline kuro padavimo sistema.  Biokuro padavimas iš kuro sandėlio į katilinės patalpą yra automatizuotas. Biokuro sandėlio patalpoje įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo automatizuotos priemonės bei kita būtina įranga.

Kuras į sandėlį užpildomas iš krovininių transporto priemonių su kėlimo technika arba  transporterio pagalba.

Atsižvelgiant į planuojamas naudoti kuro rūšis ir kliento pageidavimus bei galimybes gali būti numatyti ir kiti šildymo, kuro padavimo bei užpildymo sistemų sprendimai.