Justsen Energiteknik A/S garo katilai

 

Biokuro katilai ir jų sistemos sertifikuotos (CE) pagal Europos paralamento PED 97/23/EC direktyvą.

Garo katilai gaminami šių parametrų:

 • Galia nuo 800kg/h iki 30 t/h.
 • Slėgis <19,0 bar.
 • Temperatūra (priklausomai nuo slėgio):
 • 160-210 oC katilams, skirtiems sotaus garo gamybai;
 • 210 -240 oC katilams, skirtiems perkaitinto garo gamybai.

Garo katiluose gali būti naudojamas šis biokuras:

 • Medienos kilmės kuras: medienos skiedra, pjuvenos, kitos miško valymo ir medžio apdirbimo pramonės atliekos, mediena supresuota į granules.
 • Žemės ūkio augalinės kilmės medžiagų kuras: šiaudai, daugiametės žolės ir energetiniai augalai supresuoti į granules, grūdų valymo atliekos, smulkinti šiaudai.
 • Kuro durpės.
 • Kuro drėgnumas nuo 7 iki 60 proc.

Kiekviena Justsen Energiteknik A/S sukurta katilinė yra unikali. Gebėjimas būti lankstiems kliento atžvilgiu yra išskirtinis Justsen Energiteknik A/S bruožas. Kiekvieną kartą tam tikri standartizuoti, laiko patikrinti, patikimi techniniai sprendimai yra individualiai pritaikomi maksimaliam kiekvieno kliento poreikių tenkinimui.

Daugiau kaip per penkiasdešimt veiklos metų (veikia nuo 1960 m.) „Justsen Energiteknik“ A/S, nuolat vystydama naujas technologijas bei diegdama inovatyvius sprendimus, siekiant patenkinti klientų poreikius (pastatyta virš 2500 katilų visose pasaulio šalyse), sukūrė vandens šildymo ir garo katilus su unikalia judančio ardyno pakuros konstrukcija, kurią sudaro vandeniu aušinamas ardynas ir vandeniu aušinamas pakuros korpusas bei kuro padavimo žiotys.

Įmonės gaminami katilai pasižymi ne tik labai aukšta kokybe bei dideliu efektyvumu, bet ir unikaliais techniniais sprendimais, leidžiančiais šilumos gamybai naudoti įvairių rūšių kietąjį biokurą su skirtingomis fizinėmis savybėmis (drėgnumu, tankiu, peleningumu ir šilumingumu), įskaitant ir kurą, kurio deginimo metu išskiria chloras bei šarmai, ypač kenkiantys įprastos konstrukcijos katilams/pakuroms ir išvengti žemos lydymosi temperatūros bei pelenų šlakavimosi problemos. Šio tipo pakurose taip pat galima naudoti įvairaus drėgnio biokurą nekeičiant/ nerekonstruojant pakuros – įprastai sauso (iki 25-30% drėgnio) ir šlapio (nuo 30% iki 60% drėgnio) kieto kuro deginimui naudojamos dvi skirtingos pakurų konstrukcijos. „Justsen Energiteknik“ A/S sukurta ta pati technologija naudojama visų rūšių ir drėgnio kietajam kurui: pagal poreikį, jei neužtenka pakuros darbo temperatūros reguliavimui keisti vandens cirkuliaciją ir paduodamo degimui oro temperatūrą, yra pasirenkamas/keičiamas pakuros reflektorinių keramikinių plokščių kiekis. Pakuros darbo temperatūra reguliuojama 750-1050o C. Jei temperatūra pakuroje bus per žema, tai atsiras problemų su dujinių produktų sudegimu ir su dujomis (dūmais) į atmosferą bus išmetamas didesnis CO kiekis. Per aukšta temperatūra sukels problemas dėl NOx, šlakų formavimosi ir bendras problemas dėl įrangos ilgaamžiškumo.

ARDYNO KONSTRUKCIJA: Ardynas susideda iš nejudančių ir judančių ardelių išsidėsčiusių horizontaliais laipteliais. Paprastai ardynas montuojamas su 16o nuolydžiu. Karščiui atsparios nejudančios ardelės, kurių lydinyje yra 26 % chromo, yra suklotos ant 5 vandeniu aušinamų atraminių vamzdžių, kurių diametras 42/36 ir pagamintų iš plieno 35.5. Nešantys vamzdžiai yra suvirinti su ardyno šoninėmis sienelėmis abiejose pusėse. Šoninės sienelės susideda iš dvigubų katilo sienelių, pagamintų kaip katilo konstrukcija su cirkuliuojančiu vandeniu tarp sienelių. Pačios sienelės yra pagamintos iš 6-8 mm katilams skirto plieno. Judančios ardelės yra naudojamos tik biokuro perstūmimui ardynu žemyn.

Plačiau apie ardyno konstrukciją ir veikimo principus skaitykite čia.

KATILO ŠILUMOKAIČIO VALYMAS: Visi katilai komplektuojami su kompresorine automatine šilumokaičio valymo suspaustu oru sistema (suspausto oro kompresorius įeina į komplektą. Ši valymo sistema leidžia eksploatuoti katilą ištisą šildymo sezoną be stabdymų.

PELENŲ ŠALINIMO SISTEMA: sudegusio kuro pelenai šalinami automatizuotai hermetiniu sausu būdu sraigtinių transporterių pagalba į sandarius pelenų konteinerius.

KATILO DARBO IR O2 VALDYMAS: biokuro degimo proceso valdymas pilnai automatizuotas ir moduliacinis nuo 10% iki 100% katilo našumo. O2 kiekis išeinančiuose dūmuose palaikomas 7%. Tai leidžia garantuoti ypač efektyvų biokuro sudeginimą ir mažą aplinkos taršą. Į katilo darbo valdymo sistema komplektuoja su dviem stebėjimo video kameromis.

KATILINĖS VALDYMAS: pilnai automatizuota, be pastoviai budinčio personalo, su katilinės darbo duomenų perdavimu į mobilų telefoną, stebima ir valdoma nuotoliniu būdu-internetu.

Vandeniu aušinamos pakuros privalumai:

 • Ilgaamžis ir patikimas ardyno darbas.
 • Ypač tikslus biokuro degimo proceso reguliavimas ir maža tarša (nereikia investuoti į brangius kietųjų dalelių elektrostatinių ar rangovinius filtrus).
 • Lengva priežiūra ir techninis aptarnavimas – pakanka 7 dienų per metus katilo aptarnavimui.
 • Lankstus pirminio oro padavimo pasirikimas atskiroms degimo zonoms leidžia taupyti elektrą ir optimizuoti oro kiekius.
 • Ardyno judėjimo greitis gali būti keičiamas atskiroms sekcijoms, taip užtikrinant optimalų įvairaus biokuro degimą.
 • Degimas vyksta tik ant nejudančių ardelių – tikslus pirminio oro paskirstymas, patikima konstrukcija.
 • Biokuras į pakurą paduodamas visu ardyno plotu: dviejų sraigtų arba hidraulinė pastūma su priešgaisrine sklende ir vandeniu aušinamomis žiotimis garantuoja tolygų kuro pasiskleidimą ardyno plote ir galimybę katilui dirbti ypač mažo ( iki 10 %) apkrovimo rėžimu.
 • Pakuros reflektorinių keramikinių plokščių kiekis lengvai keičiamas ir suteikia galimybę naudoti ne tik įvairaus drėgnio biokurą (nuo 5 % iki 50 %), bet ir kurą, kuris degimo metu išskiria agresyvų chlorą, ypač kenkiantį įprastos konstrukcijos katilams / pakuroms.
 • Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai atitinka išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas.

Remiantis ilgamete „Justsen Energiteknik“ A/S darbo kultūra ir patirtimi pagaminti kietuoju biokuru kūrenami garo ir vandens šildymo katilai pasižymi ne tik aukščiau minėtomis savybėmis, ilgaamžiškumu bei patikimumu, bet ir galimybėmis sumažinti biokuro kainos augimo riziką, naudojant šilumos gamybai įvairių rūšių kietą biokurą.