Automatizuoti Greentech vandens šildymo katilai


Greentech
Pagrindiniai katilų parametrai:

 • Galia 20-1100 kW
 • Vandens temperatūra iki 100 °C
 • Darbinis slėgis 3-5 bar.
 • Bandomasis slėgis 4,30- 7,15 bar.
 • Kuras – medienos, šiaudų granulės, medienos skiedra, smulkinta anglis ir kt. sausas kuras.
 • Katilų techninės charakteristikos.

Greentech vandens šildymo katilas yra pilnai automatizuotas ir gali dirbti be pastovios aptarnaujančio personalo priežiūros.

Darbiniame režime katilo galingumo reguliavimo diapazonas yra 30 – 100 %. Reguliavimo sistema automatiškai palaiko užduotą išeinančio iš katilo vandens temperatūrą ir reguliuoja paduodamo į katilą kuro bei oro kiekius.

Katilo šilumokaitis yra trijų eigų su įrengtais turbuliatoriais. Dūmavamzdžiuose įrengti turbuliatoriai sumažina iš katilo išeinančių dūmų temperatūrą ir su dūmais į aplinką išmetamą šilumos kiekį ir tokiu būdu maksimaliai padidina katilo efektyvumą.

Biokuras iš tarpinės kuro talpos į katilo pakuroje esantį vulkano tipo degiklį yra paduodamas iš apačios automatiškai. Vulkano tipo degiklis turi nuolat veikiantį kuro maišymo, šlako laužymo ir pelenų šalinimo nuo degimo zonos įtaisą su atskira el. pavara ir el. varikliu.

Kuro padavimo į degiklį el. pavara turi apsaugą nuo perkrovimo.

Siekiant efektyviai reguliuoti paduodamo kuro kiekį ir užtikrinti saugų katilo darbą tarpinėje kuro talpoje yra įrengti šie kuro lygio davikliai:

žemo kuro lygio daviklis – įjungia kuro transportavimo iš sandėlio sistemą;

aukšto kuro lygio daviklis – išjungia kuro transportavimo iš sandėlio sistemą;

minimaliai sumažėjus kuro lygiui talpoje, daviklis stabdo katilo darbą, kad būtų apsaugota nuo grįžtamos liepsnos.

Katilas turi visiškai automatizuotą uždegimo sistemą bei pelenų šalinimo į išorinį konteinerį sistemą. Pelenų šalinimo sistemos veikimo laikas yra programuojamas katilo valdymo pulte.

Saugaus Greentech katilo darbo užtikrinimui yra įrengta dviguba priešgaisrinė sistema apsauganti nuo liepsnos patekimo iš katilo į kuro padavimo sistemą. Taip pat virš kuro padavimo sraigto yra sumontuotas bakelis su lydžiu vožtuvu, kuriame yra vanduo. Tuo atveju, jeigu ugnis pateks į kuro padavimo sistemą (išilgai sraigto), lydus vožtuvas išsilydys, vanduo pateks į sistemą ir užgesins granules, esančias kuro padavimo kanale.

Katilo valdymo pulto displėjuje yra rodomi visi tuo metu vykstantys veiksmai. Pultas taip pat skirtas programuoti bei reguliuoti automatinį katilo darbą:

 • Vykdyti kuro padavimo kontrolę priklausomai nuo reikiamo galingumo, reguliuojant galingumą.
 • Vykdyti pirminio ir antrinio degimo oro kontrolę ir reguliavimą priklausomai nuo reikiamo galingumo.
 • Reguliuoti katilo darbą pagal užduotą kuro kaloringumą. Kuro kaloringumo reikšmė pulte įvedama rankiniu būdu.
 • Yra galimybė užprogramuoti katilo darbą tokiu būdu, kad priklausomai nuo lauko oro temperatūros ir paros laiko išeinančio vandens temperatūra keistųsi tam tikra reikšme.
 • Yra galimybė užprogramuoti katilo įjungimą / išjungimą nustatytu laiku kiekvieną savaitės dieną.
 • Galimas prisijungimas ir katilo darbo valdymas internetu.