Energetikos objektų techninių ir darbo projektų rengimas

Klientams galime pasiūlyti energetikos objektų – katilinių, kogeneracinių jėgainių, šilumos tiekimo tinklų – techninių ir darbo projektų ruošimo paslaugas. Esame sukaupę  patirtį ruošiant skysto, dujinio kuro katilinių projektus. Kokybiškai atliekame biokuru kūrenamų katilinių projektus, pagal ketinamo kūrenti kuro rūšį parenkame tinkamiausias kuro padavimo sistemas.

Atliekame energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus. Rengiame biodujų gavybos iš sąvartynų, biodujų gamybos bioreaktoriuose gamyklų projektus ir šiomis dujomis kūrenamų bei energiją gaminančių kogeneracinių jėgainių projektus.

Mes pasirūpiname tiek techninio projekto, kuris rengiamas nustatant projektuojamo statinio esminius reikalavimus, tiek statinio darbo projekto, kuris yra techninio projekto tąsa su jame detalizuotais techninio projekto sprendiniais, parengimu.

Taip pat atliekame privalomųjų dokumentų parengimo paslaugas:

  • parengiame ir pateikiame prašymus specialiesiems architektūros reikalavimams ir prisijungimo sąlygoms gauti;
  • rengiame statinio projektavimo užduotis;
  • organizuojame statinių, inžinerinių sistemų tyrimus, atliekame jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;
  • parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
  • pasirūpiname statybos leidimo gavimu.